Tuesday, May 23, 2006

שש-בש

תופעה: עוזבים את מקום העבודה כדי לשחק שש-בש תופעה מתפשטת בעולם: הופכים את תחביב השש-בש למקצוע. רבים עוזבים את מקומות העבודה בשביל לשחק שש-בש באופן מקצועי ולהרוויח כסף גדול. גם בארץ ישנם שחקני שש-בש מקצועיים שמתפרנסים מהמשחק. שחקני השש-בש נוסעים לטורנירים ברחבי העולם ומשחקים תמורת סכומים גדולים. ביומיום נכנסים השחקנים לתוכנות השש-בש באינטרנט ומשחקים תמורת כספים נאים מול אנשים אחרים בעולם. "השש-בש שינה את חיי. עזבתי את העבודה שלי בתור אחות סיעודית והפכתי את התחביב למקצוע. כל יום אני נכנסת לתכנת Play65 ומרוויחה כספים שלא הייתי חולמת עליהם כשהייתי מקבלת תלוש משכורת" מספרת רינה, אחות סיעודית במיל ושחקנית שש-בש בהווה. כיום מוצעות מספר תוכנות שש-בש באינטרנט, המובילה והטובה מבינהן היא תכנת Play65 המציעה לשחקניה פלטפורמה נוחה לשימוש ופעילות נרחבת של משחקים הכוללת טורנירים יומיים וגם בית ספר לשש-בש.